Linkedin Linkedin

Oudshoorn Schagen BV

De kracht van ervaring, mens en materieel! Ga naar content...

Oudshoorn Aannemersbedrijven

Oudshoorn Aannemersbedrijven is een middelgroot familiebedrijf dat over meerdere specialismen beschikt onder andere het leggen van kabels en leidingen, alsmede het uitvoeren van gestuurde boringen. 

Oudshoorn voert al meer dan 80 jaar werkzaamheden uit voor nutsbedrijven, rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, collega- aannemersbedrijven, loonbedrijven en particulieren.

Snel en flexibel spelen we in op het plotselinge aanbod van werk onder andere bij calamiteiten, zoals storingen in elektriciteit- en waterleidingen. Korte lijnen tussen de directie en de werkvloer verzekeren een snelle klantgerichte aanpak.

Oudshoorn Aannemersbedrijven vernieuwt regelmatig haar materieel en onderhoudt dit in eigen werkplaatsen. Zelf voeren we de noodzakelijke aanpassingen aan materieel uit waardoor de werkomstandigheden en de kwaliteit van het werk verbeteren.