Linkedin Linkedin

Oudshoorn Schagen BV

De kracht van ervaring, mens en materieel! Ga naar content...

Oudshoorn Schagen BV

Oudshoorn Schagen is een middelgroot familiebedrijf dat over meerdere specialismen beschikt onder andere het leggen van kabels en leidingen alsmede het uitvoeren van gestuurde boringen. 

Oudshoorn Schagen voert al meer dan 85 jaar werkzaamheden uit voor nutsbedrijven, rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, collega- aannemersbedrijven, loonbedrijven en particulieren.

Snel en flexibel spelen we in op het plotselinge aanbod van werk onder andere bij calamiteiten, zoals storingen in elektriciteit- en riool-, persleidingen. Korte lijnen tussen de directie en de werkvloer verzekeren een snelle klantgerichte aanpak.

Oudshoorn Schagen vernieuwt regelmatig haar materieel en onderhoudt dit in eigen werkplaats. Zelf voeren we de noodzakelijke aanpassingen aan materieel uit waardoor de werkomstandigheden en de kwaliteit van het werk verbeteren.